afbeelding 1  klasse 1

afbeelding 2 en 3  klasse 3 t/m 6 en 27 t/m 30

afbeelding 4 en 5  klasse 7 t/m 10 en 31 t/m 34

afbeelding 6 t/m 10 klasse 11 t/m 14 en 35 t/m 38

1 Geel (100%) Jong / Overjarig
2 Grizzle Geel (100%) of Wit (100%) Jong / Overjarig
3 Geelbont (max. 25% groen)  Man  Consort Jong
4 Geelbont (max. 25% groen)  Pop  Consort Jong
5 Geelbont (max. 25% groen)  Man  Corona Jong
6 Geelbont (max. 25% groen)  Pop  Corona Jong
7 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Man Consort Jong 
8 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Pop  Consort Jong 
9 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Man Corona Jong 
10 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Pop Corona Jong 
11 Groenbont (max. 25% geel)  Man  Consort Jong
12 Groenlbont (max. 25% geel)  Pop  Consort Jong
13 Groenbont (max. 25% geel)  Man  Corona Jong
14 Groenbont (max. 25% geel)  Pop  Corona Jong
15 Intensief Man / Pop Consort Jong / Overjarig
16 Intensief Man / Pop Corona Jong / Overjarig
17 Witte ondergrond Schimmel of Intensief Man Consort Jong
18 Witte ondergrond Schimmel of Intensief Pop Consort Jong
19 Witte ondergrond Schimmel of Intensief Man Corona Jong
20 Witte ondergrond Schimmel of Intensief Man Corona Jong
21 Cinnamon inc. Bonten Man Consort Jong
22 Cinnamon inc. Bonten Pop Consort Jong
23 Cinnamon inc. Bonten Man Corona Jong
24 Cinnamon inc. Bonten Pop Corona Jong
25 Overige kleuren Man / Pop Consort Jong / Overjarig
26 Overige kleuren Man / Pop Corona Jong / Overjarig
27 Geelbont (max. 25% groen)  Man  Consort Overjarig
28 Geelbont (max. 25% groen)  Pop  Consort Overjarig
29 Geelbont (max. 25% groen)  Man  Corona Overjarig
30 Geelbont (max. 25% groen)  Pop  Corona Overjarig
31 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Man Consort Overjarig
32 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Pop  Consort Overjarig
33 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Man Corona Overjarig
34 Groen-Geelbont (max. 25 - 75% bont) Pop Corona Overjarig
35 Groenbont (max. 25% geel)  Man  Consort Overjarig
36 Groenlbont (max. 25% geel)  Pop  Consort Overjarig
37 Groenbont (max. 25% geel)  Man  Corona Overjarig
38 Groenbont (max. 25% geel)  Pop  Corona Overjarig
39 Witte ondergrond Schimmel of Intensief Man / Pop Consort Overjarig
40 Witte ondergrond Schimmel of Intensief Man / Pop Corona Overjarig
41 Cinnamon inc. Bonten Man / Pop Consort Overjarig
42 Cinnamon inc. Bonten Man / Pop Corona Overjarig
43 Jeugd Man / Pop Consort / Corona Jong / Overjarig