Jaarlijkse barbecue

Naast de vergaderingen en tentoonstellingen organiseren wij de jaarlijks terugkerende barbecue.

Gezellig genieten van het zomerweer, het natje en droogje.

Kletsen over de vereniging, de vogels en de aankomende tentoonstellingen tot in de kleine uurtjes.